Công ty cổ phần PropertyX thuộc tập đoàn kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh

Công ty cổ phần PropertyX thuộc tập đoàn kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh